การเดินทางสู่โรงแรมโดยรถบัสลีมูซีนของสนามบินโดยตรง

ทางเข้า

จาก / ไปยังสนามบินนานาชาติฮาเนดะและนาริตะ

Airport Limousine ดำเนินการระหว่างสนามบินโดยตรงกับ Tobu Hotel Levant Tokyo จากสนามบินฮาเนดะไปโรงแรมใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาทีจากสนามบินนาริตะถึงโรงแรมประมาณ 70-90 นาที คุณสามารถจองรถลีมูซีนล่วงหน้าได้ที่นี่:

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Limousine Bus (คลิก)

→สำหรับปลายทางให้เลือก   Asakusa, Kinshicho, Toyosu
→จากนั้นให้เลือกปลายทางโดยละเอียด   Tobu Hotel Levant โตเกียว

ข้อควรทราบ

* รถเมล์อาจขายหมดก่อนการสั่งซื้อของคุณดังนั้นโปรดจองที่นั่งล่วงหน้า
* เวลาออกเดินทางและถึงจุดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพถนน
* สำหรับรถลีมูซีนที่ออกจากโรงแรมต้องซื้อตั๋วล่วงหน้า กรุณาซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือติดต่อโดยตรงเพื่อสำรองที่นั่ง คุณสามารถพูดคุยกับแผนกต้อนรับของเราและซื้อบัตรได้อย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

ตารางเวลาของโรงแรม⇄สนามบินฮาเนดะ

Departure from
Tobu Hotel Levant Tokyo
Arrival at Haneda Airport
Terminal 2 Terminal 1 International Terminal
06:00 06:45 06:50 07:00
07:30 08:20 08:25 08:35
09:00 09:50 09:55 10:05
11:00 11:50 11:55 12:05
13:40 14:30 14:35 14:45
15:40 16:30 16:35 16:45
18:40 19:30 19:35 19:45
19:40 20:30 20:35 20:45
Departure from Haneda Airport Arrival at
Tobu Hotel Levant Tokyo
International Terminal Terminal 2 Terminal 1
11:45 11:55 12:00 12:50
13:45 13:55 14:00 14:50
16:45 16:55 17:00 17:50
17:45 17:55 18:00 18:50
18:45 18:55 19:00 19:50
19:45 19:55 20:00 20:50
20:45 20:55 21:00 21:50
21:45 21:55 22:00 22:50
23:05 23:15 23:20 00:35

ตารางเวลาของโรงแรม⇄สนามบินนาริตะ

Departure from
Tobu Hotel Levant Tokyo
Arrival at Narita Airport
Terminal 2 Terminal 1 South Terminal 1 North Terminal 3
07:50 09:30 09:35 09:35 09:40
14:00 15:40 15:45 15:45 15:50
Departure from Narita Airport Arrival at
Tobu Hotel Levant Tokyo
Terminal 3 Terminal 2 Terminal 1 South Terminal 1 North<
10:20 10:25 10:30 10:35 12:25
17:20 17:25 17:30 17:35 19:15