Truy cập trực tiếp đến khách sạn bằng xe Limousine sân bay

33902449

Từ / đến sân bay quốc tế Haneda và Narita

Xe Limousine Sân bay hoạt động giữa các sân bay trực tiếp đến Tobu Hotel Levant Tokyo. Từ sân bay Haneda đến khách sạn mất khoảng 60 phút, từ sân bay Narita đến khách sạn khoảng 70-90 phút. Bạn có thể đặt trước xe limousine của mình tại đây:

Limousine Bus Website chính thức (Click)

→ cho điểm đến, chọn   Asakusa, Kinshicho, Toyosu
→ sau đó cho các điểm đến chi tiết, chọn   Tobu Hotel Levant Tokyo

Lưu ý quan trọng

* Xe buýt có thể được bán trước khi mua hàng của bạn vì vậy xin vui lòng đặt chỗ trước của bạn.
* Thời gian khởi hành và thời gian đến có thể thay đổi tùy theo điều kiện đường xá.
* Đối với xe limousine khởi hành từ khách sạn, khách phải mua vé trước. Vui lòng mua vé tại trang web chính thức hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi để đặt chỗ. Bạn có thể nói chuyện với bàn trước của chúng tôi và mua vé trực tiếp ít nhất 10 phút trước giờ khởi hành.

Bảng thời gian của khách sạn ⇄ Sân bay Haneda

Departure from
Tobu Hotel Levant Tokyo
Arrival at Haneda Airport
Terminal 2 Terminal 1 International Terminal
06:00 06:45 06:55 07:05
07:30 08:20 08:25 08:35
09:00 09:50 09:55 10:05
11:00 11:50 11:55 12:05
13:40 14:30 14:35 14:45
15:40 16:30 16:35 16:45
18:40 19:30 19:35 19:45
19:40 20:30 20:35 20:45
Departure from Haneda Airport Arrival at
Tobu Hotel Levant Tokyo
International Terminal Terminal 2 Terminal 1
11:45 11:55 12:00 12:50
13:45 13:55 14:00 14:50
16:45 16:55 17:00 17:50
17:45 17:55 18:00 18:50
18:45 18:55 19:00 19:50
19:45 19:55 20:00 20:50
20:45 20:55 21:00 21:50
21:45 21:55 22:00 22:50
23:05 23:15 23:20 00:35

Bảng thời gian của khách sạn ⇄ Sân bay Narita

Departure from
Tobu Hotel Levant Tokyo
Arrival at Narita Airport
Terminal 2 Terminal 1 South Terminal 1 North Terminal 3
07:50 09:30 09:35 09:35 09:40
08:50 10:35 10:40 10:40 10:45
14:00 15:40 15:45 15:45 15:50
15:00 16:40 16:45 16:45 16:50
Departure from Narita Airport Arrival at
Tobu Hotel Levant Tokyo
Terminal 3 Terminal 2 Terminal 1 South Terminal 1 North<
10:20 10:25 10:30 10:35 12:25
14:30 14:35 14:40 14:45 16:25
16:00 16:05 16:10 16:15 17:55
17:25 17:30 17:35 17:40 19:20